Tervisestatistika kasutajauuring 2019


Hea tervisestatistika kasutaja!

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond viib läbi kasutajauuringut, et parendada tervisestatistika kättesaadavust ja korraldada paremini tervisestatistika tööd. Küsitlusele vastamine on anonüümne. Ankeedi täitmisele kulub ca 20 minutit.

Ankeedis on 13 küsimust.