03.-04.12.19 ALVAL (Tartu)


Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) koolitus Tartus (koolitajad: Anneli Rätsep ja Marta Velgan))

 

ALVALi koolituse eesmärk on aidata tervishoiutöötajal tõstatada patsiendiga alkoholi tarvitamise teema ning viia läbi lühisekkumine. Koolituse käigus saavad osalejad teada alkoholi tarvitamise riskipiiridest, harjutavad sõelumist AUDITiga ja alkoholiteema käsitlemist. Samuti saavad osalejad infot, millal, kuhu ja kelle juurde saab liigtarvitava patsiendi edasi suunata.  

 

Ankeedis on 8 küsimust.

A note on privacy
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

ALVAL

Perekonnanimi
Eesnimi
Isikukood (vajame isikukoodi koolituse järgse tõendi väljastamiseks)

Organisatsioon
Ametinimetus
E-mail (isiklik)
Telefon
Vajan majutust (majutuse korraldab TAI)