PRIDE põhikoolitused 2020


Hea lapsendaja, hooldus- või eestkostepere! 

Meil on hea meel, et soovite osa võtta PRIDE põhikoolitusest. PRIDE põhikoolitused on loodud, et toetada peresid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi (lapsendaja-, hooldus- ja eestkostepered).  Järgnevas ankeedis palume, et valiksite endale sobiva koolitusgrupi kui ka jagaksite veidi taustainfot enda ja oma pere kohta. See on kasulik info koolitajatele, et saada ülevaadet osalejate kogemustest, et osalejaid koolitusel paremini toetada. 

Ankeeti võib pere poolt täita ka ametnik, kes soovi korral võib sisestada oma konktaktid ja suhtleb perega koolituse osas ise. 

Peale registreerumist võetakse Teiega kontaktide lahtris olevate andmete järgi uuesti ühendust, et kinnitada koolitusel osalemine.

 

 

Ankeedis on 11 küsimust.