Ajakirja Sotsiaaltöö tellimine


Paberil ajakiri jõuab tellijateni neli korda aastas: veebruaris, mais, septembris ja detsembris.

Tasuta ajakirja saavad tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ja raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ning sotsiaaltöö või lähedaste erialade üliõpilased.

Tasuta tellitavate ajakirjade arv on piiratud.

Tellija andmed

Ees- ja perenimi / asutuse nimi 
Tegevusala (Kui tellimus on eraisikule, siis märkige palun oma amet või viis, kuidas olete sotsiaalvaldkonnaga seotud)
Tellija e-posti aadress
Tellija postiaadress: tänav, maja, linn/asula, maakond, indeks

Kui tellite asutusele ajakirja mitmes eksemplaris eri aadressidele, siis märkige need palun siia.

Kui soovite, et uudiskiri ja ajakirja teavitused tuleksid teise(te)l meiliaadressi(de)l, palun märkige need siia

Tellimuse periood
veebruar 2022 – detsember 2022 (1 aastakäik / 4 numbrit)
üheks aastaks alates varasema tellimuse lõpust (4 numbrit)
Muu: 

Kogus

Eraisik saab tellida ajakirja ühes eksemplaris. Kui tellite ajakirja asutusele rohkem kui ühes eksemplaris, siis lisage palun tellitavate eksemplaride arv.

Selle ankeedi kaudu saate tellida asutusele üldjuhul kuni 3 eksemplari. Kui märkisite ankeeti suurema koguse, siis võtab toimetus teiega vajaduse korral ühendust, et tellimust täpsustada.

Märkused (nt päringud varasemate ajakirjanumbrite kohta jm küsimused)

Kinnitades ankeedi vastused, nõustute järgnevate privaatsustingimustega:

  • teie andmed võib sisestada Eesti Posti andmebaasi, kes toimetab selle alusel kohale tellitud ajakirjanumbrid;
  • saadame ankeedis märgitud meiliaadressile sotsiaalvaldkonna uudiseid vahendava elektroonilise uudiskirja;
  • ajakirja toimetus võib vajaduse korral küsida tagasisidet ajakirja ja uudiskirja kohta.

Teie andmeid kasutatakse ainult neil eesmärkidel ega edastata kõrvalistele isikutele.