Kutse: uurimuste ja praktikate jagamine tervisedenduse konverentsil 2020


Hea vaimse tervise temaatika uurija ja praktik!

15. septembril toimuva tervisedenduse veebikonverentsi fookuses on vaimne tervis. Sellega seoses ootame kõrgkoole ning vaimse tervise teemadega tegelevaid organisatsioone tutvustama oma temaatilisi uurimustöid ja häid praktikaid e-posteritena.

Ootame postrit tutvustavaid kokkuvõtteid hiljemalt 1. septembriks alloleva vormi* kaudu.

Lisainfo postrite ja nende esitlemise kohta:

  • Postri formaat: PDF
  • Postril palume välja tuua:
    • Pealkiri, autor(id), organisatsioon(id);
    • Töö eesmärk, metoodika, tulemused;

Postrite kujundamisel võib vabalt kasutada ka visuaalseid elemente ja olla loov. E-postrid avaldame konverentsi veebiplatvormil, mis jääb osalejatele ja teistele huvilistele avatuks ka pärast selle toimumist.

Tule, jaga ja panusta vaimse tervise edendamisesse Eestis!

* vormi lõpus olev üleslaetav fail (näidis, mustand) ei pea olema postri lõppversioon.

Töö pealkiri:
Autor(id):
Organisatsioon(id):
Töö liik:

Lühikokkuvõte (kuni 250 sõna):

Kontaktisiku e-posti aadress:
Täiendavad failid:
 Dokumendid, mis illustreerivad või täiendavad postri kokkuvõtet