Räägime Lastest - Jõhvi


 30. august - 27. september 2021 Jõhvis

Hea koolitusel osaleja, registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Isikukoodi lisame tõendile või tunnistusele. Tööstaaži  ja hariduse kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

 

Ankeedis on 11 küsimust.

Registreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Ametinimetus
Organisatsiooni nimi
E-posti aadress
Telefoni number
Töökoha postiaadress 
Töökogemus lastekaitsetöös
Eelnev haridustase
Teie eelnev eriala
Ootus koolitusele